Zamjenske poštanske usluge: Cjenik

Obična dostava

Naziv usluge JMJ Cijena
Obična dostava 50g kom 3,10 kn
Obična dostava do 100g kom 4,50 kn
Obična dostava do 250g kom 6,20 kn
Obična dostava do 500g kom 8,80 kn
Obična dostava do 1.000g kom 12,20 kn
Obična dostava do 2.000g kom 17,70 kn
Sve navedene cijene su bez PDV-a na koje davatelj usluge može odobriti popust i vrijede od 01.04.2019..

Obična dostava

Naziv usluge JMJ Cijena
Obična dostava 50g kom 3,10 kn
Obična dostava do 100g kom 4,50 kn
Obična dostava do 250g kom 6,20 kn
Obična dostava do 500g kom 8,80 kn
Obična dostava do 1.000g kom 12,20 kn
Obična dostava do 2.000g kom 17,70 kn
Sve navedene cijene su bez PDV-a na koje davatelj usluge može odobriti popust i vrijede od 01.04.2019..