Ostale poštanske usluge: Cjenik

L – Obična dostava

Naziv usluge JMJ Cijena*
L – Obična dostava 50g kom 3,10 kn
L – Obična dostava 100g kom 4,50 kn
L – Obična dostava 250g kom 6,20 kn
L – Obična dostava 500g kom 8,80 kn
L – Obična dostava 500g kom 12,20 kn
L – Obična dostava 500g kom 17,70 kn

Plus Obična dostava

Naziv usluge JMJ Cijena*
Plus Obična dostava 50 g kom 6,50 kn
Plus Obična dostava do 100 g kom 10,00 kn
Plus Obična dostava do 250 g kom 12,00 kn
Plus Obična dostava do 500 g kom 15,00 kn
Plus Obična dostava do 1.000 g kom 18,50 kn
Plus Obična dostava do 2.000 g kom 23,50 kn

Na ruke – (preporuka)

Naziv usluge JMJ Cijena*
Na ruke 50 g kom 11,50 kn
Na ruke 100 g kom 13,00 kn
Na ruke 250 g kom 15,00 kn
Na ruke 500 g kom 18,50 kn
Na ruke 1.000 g kom 22,50 kn
Na ruke 2.000 g kom 29,00 kn
Potvrda o dostavi (povratnica) kom 3,10 kn

Neadresirane tiskanice

Naziv usluge JMJ Cijena*
Distribucija reklamnog materijala – neadresirane tiskanice kom 0,25 kn

Žurna gradska dostava

Naziv usluge JMJ Cijena*
Žurna gradska dostava 120 min kom 60,00 kn
Žurna gradska dostava do 18h – isti dan kom 35,00 kn

Izravna pošta

Naziv usluge JMJ Cijena*
Izravna pošta do 20 g kom 1,20 kn
Izravna pošta do 100 g kom 1,90 kn
Izravna pošta do 250 g kom 2,90 kn
Izravna pošta do 500 g kom 4,10 kn
Izravna pošta do 1.000 g kom 5,60 kn
Izravna pošta do 2.000 g kom 8,10 kn

Adresirane tiskanice

Naziv usluge JMJ Cijena*
Adresirana tiskanica do 20 g kom —— kn
Adresirana tiskanica do 100 g kom 2,50 kn
Adresirana tiskanica do 250 g kom 3,75 kn
Adresirana tiskanica do 500 g kom 5,00 kn
Adresirana tiskanica do 1.000 g kom 7,50 kn
Adresirana tiskanica do 2.000 g kom 10,00 kn

Paketi

Naziv usluge JMJ Cijena*
Paket do 3 kg kom 45,00 kn
Paket do 5 kg kom 50,00 kn
Paket od 5 do 10 kg kom 60,00 kn
Paket od 10 do 15 kg kom 75,00 kn
Paket od 15 do 20 kg kom 85,00 kn

Prikup pošiljka

Naziv usluge JMJ Cijena*
Prikup pošiljaka kom 7,00 kn
Prikup pošiljaka po pozivu kom 16,00 kn
* U tablici je navedena cijena usluga dostave na koju se dodaje cijena dodatne usluge u skladu sa Općim uvjetima davatelja usluge. Sve navedene cijene su bez PDV-a na koje davatelj usluge može odobriti popust. Navedene cijene vrijede od 01.04.2019.

L – Obična dostava

Naziv usluge JMJ Cijena*
L – Obična dostava 50g kom 3,10 kn
L – Obična dostava 100g kom 4,50 kn
L – Obična dostava 250g kom 6,20 kn
L – Obična dostava 500g kom 8,80 kn
L – Obična dostava 500g kom 12,20 kn
L – Obična dostava 500g kom 17,70 kn

Plus Obična dostava

Naziv usluge JMJ Cijena*
Plus Obična dostava 50 g kom 6,50 kn
Plus Obična dostava do 100 g kom 10,00 kn
Plus Obična dostava do 250 g kom 12,00 kn
Plus Obična dostava do 500 g kom 15,00 kn
Plus Obična dostava do 1.000 g kom 18,50 kn
Plus Obična dostava do 2.000 g kom 23,50 kn

Na ruke – (preporuka)

Naziv usluge JMJ Cijena*
Na ruke 50 g kom 11,50 kn
Na ruke 100 g kom 13,00 kn
Na ruke 250 g kom 15,00 kn
Na ruke 500 g kom 18,50 kn
Na ruke 1.000 g kom 22,50 kn
Na ruke 2.000 g kom 29,00 kn
Potvrda o dostavi (povratnica) kom 3,10 kn

Neadresirane tiskanice

Naziv usluge JMJ Cijena*
Distribucija reklamnog materijala – neadresirane tiskanice kom 0,25 kn

Žurna gradska dostava

Naziv usluge JMJ Cijena*
Žurna gradska dostava 120 min kom 60,00 kn
Žurna gradska dostava do 18h – isti dan kom 35,00 kn

Izravna pošta

Naziv usluge JMJ Cijena*
Izravna pošta do 20 g kom 1,20 kn
Izravna pošta do 100 g kom 1,90 kn
Izravna pošta do 250 g kom 2,90 kn
Izravna pošta do 500 g kom 4,10 kn
Izravna pošta do 1.000 g kom 5,60 kn
Izravna pošta do 2.000 g kom 8,10 kn

Adresirane tiskanice

Naziv usluge JMJ Cijena*
Adresirana tiskanica do 20 g kom —– kn
Adresirana tiskanica do 100 g kom 2,50 kn
Adresirana tiskanica do 250 g kom 3,75 kn
Adresirana tiskanica do 500 g kom 5,00 kn
Adresirana tiskanica do 1.000 g kom 7,50 kn
Adresirana tiskanica do 2.000 g kom 10,00 kn

Paketi

Naziv usluge JMJ Cijena*
Paket do 3 kg kom 45,00 kn
Paket do 5 kg kom 50,00 kn
Paket od 5 do 10 kg kom 60,00 kn
Paket od 10 do 15 kg kom 7500 kn
Paket od 15 do 20 kg kom 85,00 kn

Prikup pošiljka

Naziv usluge JMJ Cijena*
Prikup pošiljaka kom 7,00 kn
Prikup pošiljaka po pozivu kom 16,00 kn
* U tablici je navedena cijena usluga dostave na koju se dodaje cijena dodatne usluge u skladu sa Općim uvjetima davatelja usluge. Sve navedene cijene su bez PDV-a na koje davatelj usluge može odobriti popust. Navedene cijene vrijede od 01.04.2019.

L – Obična dostava

Naziv usluge JMJ Cijena*
L – Obična dostava 50g kom 3,10 kn
L – Obična dostava 100g kom 4,50 kn
L – Obična dostava 250g kom 6,20 kn
L – Obična dostava 500g kom 8,80 kn
L – Obična dostava 500g kom 12,20 kn
L – Obična dostava 500g kom 17,70kn

Plus Obična dostava

Naziv usluge JMJ Cijena*
Plus Obična dostava 50 g kom 6,50 kn
Plus Obična dostava do 100 g kom 10,00 kn
Plus Obična dostava do 250 g kom 12,00 kn
Plus Obična dostava do 500 g kom 15,00 kn
Plus Obična dostava do 1.000 g kom 18,50 kn
Plus Obična dostava do 2.000 g kom 23,50 kn

Na ruke – (preporuka)

Naziv usluge JMJ Cijena*
Na ruke 50 g kom 11,50 kn
Na ruke 100 g kom 13,00 kn
Na ruke 250 g kom 15,00 kn
Na ruke 500 g kom 18,50 kn
Na ruke 1.000 g kom 22,50 kn
Na ruke 2.000 g kom 29,00 kn
Potvrda o dostavi (povratnica) kom 3,10 kn

Neadresirane tiskanice

Naziv usluge JMJ Cijena*
Distribucija reklamnog materijala – neadresirane tiskanice kom 0,25 kn

Žurna gradska dostava

Naziv usluge JMJ Cijena*
Žurna gradska dostava 120 min kom 60,00 kn
Žurna gradska dostava do 18h – isti dan kom 35,00 kn

Izravna pošta

Naziv usluge JMJ Cijena*
Izravna pošta do 20 g kom 1,20 kn
Izravna pošta do 100 g kom 1,90 kn
Izravna pošta do 250 g kom 2,90 kn
Izravna pošta do 500 g kom 4,10 kn
Izravna pošta do 1.000 g kom 5,60 kn
Izravna pošta do 2.000 g kom 8,10 kn

Adresirane tiskanice

Naziv usluge JMJ Cijena*
Adresirana tiskanica do 20 g kom —– kn
Adresirana tiskanica do 100 g kom 2,50 kn
Adresirana tiskanica do 250 g kom 3,75 kn
Adresirana tiskanica do 500 g kom 5,00 kn
Adresirana tiskanica do 1.000 g kom 7,50 kn
Adresirana tiskanica do 2.000 g kom 10,00 kn

Paketi

Naziv usluge JMJ Cijena*
Paket do 3 kg kom 45,00 kn
Paket do 5 kg kom 50,00 kn
Paket od 5 do 10 kg kom 60,00 kn
Paket od 10 do 15 kg kom 75,00 kn
Paket od 15 do 20 kg kom 85,00 kn

Prikup pošiljka

Naziv usluge JMJ Cijena*
Prikup pošiljaka kom 7,00 kn
Prikup pošiljaka po pozivu kom 16,00 kn
* U tablici je navedena cijena usluga dostave na koju se dodaje cijena dodatne usluge u skladu sa Općim uvjetima davatelja usluge. Sve navedene cijene su bez PDV-a na koje davatelj usluge može odobriti popust. Navedene cijene vrijede od 01.04.2019.