Zamjenske poštanske usluge: Opis

Zamjenske poštanske usluge obavljamo u skladu s odredbama članka 18. Zakona o poštanskim uslugama.

Kao zamjenske poštanske usluge obavljamo „OBIČNA DOSTAVA“ pismena koja se vrši na način da se pismo/pošiljka uručuju ubacivanjem u kućni kovčežić primatelja.

Prije same dostave pošiljke se preuzimanju sa adrese po uputi korisnika, prenose se u dostavni ured na obradu i sortiranje te se nakon toga vrši dostava u skladu sa rokovima opisanim u Općim uvjetima davatelja usluge.