Zamjenske poštanske usluge: Cjenik

Obična dostava

Naziv usluge JMJ Cijena
Obična dostava 50g kom 2,30 kn
Obična dostava do 100g kom 3,74 kn
Obična dostava do 250g kom 5,15 kn
Obična dostava do 500g kom 7,32 kn
Obična dostava do 1.000g kom 10,14 kn
Obična dostava do 2.000g kom 14,71 kn
Sve navedene cijene su bez PDV-a na koje davatelj usluge može odobriti popust.

Obična dostava

Naziv usluge JMJ Cijena
Obična dostava 50g kom 2,30 kn
Obična dostava do 100g kom 3,74 kn
Obična dostava do 250g kom 5,15 kn
Obična dostava do 500g kom 7,32 kn
Obična dostava do 1.000g kom 10,14 kn
Obična dostava do 2.000g kom 14,71 kn
Sve navedene cijene su bez PDV-a na koje davatelj usluge može odobriti popust.