Vrijednosti i principi

 • Imamo strast za pobjeđivanjem
 • Cijenimo sposobnost vođenja
 • Naglašavamo osobno poštenje i integritet
 • Prema svakoj osobi nam je obveza odnositi se s dužnim poštovanjem
 • Kod svakog našeg zaposlenika izuzetno cijenimo osobno zalaganje, lojalnost, znanja i vještine
 • Naši zaposlenici su najdragocjeniji dio naših poduzeća
 • Isključivo smo orijentirani na zadovoljstvu klijenata
 • Nastojimo biti jednostavni i fleksibilni, lako prilagodljivi promjenama
 • Troškovno smo učinkoviti i orijentirani poslovnim rezultatima
 • Svjesni smo da su za naš uspjeh neophodni održivi profit i vlastiti razvoj
 • Društveno smo odgovorna tvrtka