Prikup pošiljaka

Prikup pošiljaka se vrši po pozivu ili po unaprijed dogovorenim terminima na adresi korisnika ili na nekoj drugoj adresi koju korisnik unaprijed najavi. Po izvršenom prikupu pošiljke se prenose u Lidexove prostorije sabirnice, te se vrši obrada i sortiranje pošiljaka.

Putem NetMailing aplikacije korisnik ima stalni uvid u točan broj pošiljaka po vrsti koje je LidEx preuzeo.

Cijena prikupa se obračunava na vrstu prikupa po cijenama navedenim u tablici.

Cijene prikupa

Prikup pošiljaka po unaprijed dogovorenom terminu*

Do 6.000 KN mjesečnog prometa 5,00 KN po prikupu
Preko 6.000 KN mjesečnog prometa Gratis

Prikup pošiljaka po pozivu korisnika

Do 6.000 KN mjesečnog prometa 16,40 KN po prikupu
Preko 6.000 KN mjesečnog prometa Gratis
*Kod prikup pošiljaka po unaprijed dogovorenom terminu treba ostvariti minimalno 2 prikupa tjedno.