Ostale poštanske usluge: Cjenik

L – Obična dostava

(1 euro = 7,53450)
Naziv usluge JMJ Cijena* Cijena EUR
L – Obična dostava 50g kom 4,37 kn  0,58
L – Obična dostava 100g kom 5,42 kn  0,72
L – Obična dostava 250g kom 7,23 kn  0,96
L – Obična dostava 500g kom 9,95 kn  1,32
L – Obična dostava 500g kom 13,56 kn  1,80
L – Obična dostava 500g kom 19,59 kn  2,60

Plus Obična dostava

(1 euro = 7,53450)
Naziv usluge JMJ Cijena* Cijena EUR
Plus Obična dostava 50 g kom 6,50 kn  0,86
Plus Obična dostava do 100 g kom 10,00 kn  1,33
Plus Obična dostava do 250 g kom 12,00 kn  1,59
Plus Obična dostava do 500 g kom 15,00 kn  1,99
Plus Obična dostava do 1.000 g kom 18,50 kn  2,46
Plus Obična dostava do 2.000 g kom 23,50 kn  3,12

Na ruke – (preporuka)

(1 euro = 7,53450)
Naziv usluge JMJ Cijena* Cijena EUR
Na ruke 50 g kom 11,50 kn  1,53
Na ruke 100 g kom 13,00 kn  1,73
Na ruke 250 g kom 15,00 kn  1,99
Na ruke 500 g kom 18,50 kn 2,46
Na ruke 1.000 g kom 22,50 kn  2,99
Na ruke 2.000 g kom 29,00 kn  3,85
Potvrda o dostavi (povratnica) kom 3,10 kn  1,41

Neadresirane tiskanice

(1 euro = 7,53450)
Naziv usluge JMJ Cijena* Cijena EUR
Distribucija reklamnog materijala – neadresirane tiskanice kom 0,50 kn  0,07

Žurna gradska dostava

(1 euro = 7,53450)
Naziv usluge JMJ Cijena* Cijena EUR
Žurna gradska dostava 120 min kom 60,00 kn  7,96
Žurna gradska dostava do 18h – isti dan kom 35,00 kn  4,65

Izravna pošta

(1 euro = 7,53450)
Naziv usluge JMJ Cijena* Cijena EUR
Izravna pošta do 20 g kom 2,41 kn  0,32
Izravna pošta do 100 g kom 2,71 kn  0,36
Izravna pošta do 250 g kom 3,32 kn  0,44
Izravna pošta do 500 g kom 4,22 kn  0,56
Izravna pošta do 1.000 g kom 5,73 kn  0,76
Izravna pošta do 2.000 g kom 8,14 kn  1,08

Adresirane tiskanice

(1 euro = 7,53450)
Naziv usluge JMJ Cijena* Cijena EUR
Adresirana tiskanica do 20 g kom —— kn  ——-
Adresirana tiskanica do 100 g kom 2,50 kn  0,33
Adresirana tiskanica do 250 g kom 3,75 kn  0,50
Adresirana tiskanica do 500 g kom 5,00 kn  0,66
Adresirana tiskanica do 1.000 g kom 7,50 kn  1,00
Adresirana tiskanica do 2.000 g kom 10,00 kn  1,33

Paketi

(1 euro = 7,53450)
Naziv usluge JMJ Cijena* Cijena EUR
Paket do 3 kg kom 45,00 kn  5,97
Paket do 5 kg kom 50,00 kn  6,64
Paket od 5 do 10 kg kom 60,00 kn 7,96
Paket od 10 do 15 kg kom 75,00 kn  9,95
Paket od 15 do 20 kg kom 85,00 kn  11,28

Prikup pošiljka

(1 euro = 7,53450)
Naziv usluge JMJ Cijena* Cijena EUR
Prikup pošiljaka kom 14,01 kn  1,86
Prikup pošiljaka po pozivu kom 22,00 kn  2,92
* U tablici je navedena cijena usluga dostave na koju se dodaje cijena dodatne usluge (OSOBNA DOSTAVA 1,06 eura/kom) u skladu sa Općim uvjetima davatelja usluge. Sve navedene cijene su bez PDV-a na koje davatelj usluge može odobriti popust. Navedene cijene vrijede od 01.07.2023..(1 euro = 7,53450)

L – Obična dostava

(1 euro = 7,53450)
Naziv usluge JMJ Cijena* Cijena EUR
L – Obična dostava 50g kom 4,37 kn 0,58
L – Obična dostava 100g kom 5,42 kn 0,72
L – Obična dostava 250g kom 7,23 kn  0,96
L – Obična dostava 500g kom 9,95 kn  1,32
L – Obična dostava 500g kom 13,56 kn  1,80
L – Obična dostava 500g kom 19,59 kn  2,60

Plus Obična dostava

(1 euro = 7,53450)
Naziv usluge JMJ Cijena* Cijena EUR
Plus Obična dostava 50 g kom 6,50 kn  0,86
Plus Obična dostava do 100 g kom 10,00 kn  1,33
Plus Obična dostava do 250 g kom 12,00 kn  1,59
Plus Obična dostava do 500 g kom 15,00 kn  1,99
Plus Obična dostava do 1.000 g kom 18,50 kn  2,46
Plus Obična dostava do 2.000 g kom 23,50 kn  3,12

Na ruke – (preporuka)

(1 euro = 7,53450)
Naziv usluge JMJ Cijena* Cijena EUR
Na ruke 50 g kom 11,50 kn  1,53
Na ruke 100 g kom 13,00 kn  1,73
Na ruke 250 g kom 15,00 kn      1,99
Na ruke 500 g kom 18,50 kn  2,46
Na ruke 1.000 g kom 22,50 kn      2,99
Na ruke 2.000 g kom 29,00 kn  3,85
Potvrda o dostavi (povratnica) kom 3,10 kn  0,41

Neadresirane tiskanice

(1 euro = 7,53450)
Naziv usluge JMJ Cijena* Cijena EUR
Distribucija reklamnog materijala – neadresirane tiskanice kom 0,50 kn  0,07

Žurna gradska dostava

(1 euro = 7,53450)
Naziv usluge JMJ Cijena* Cijena EUR
Žurna gradska dostava 120 min kom 60,00 kn  7,96
Žurna gradska dostava do 18h – isti dan kom 35,00 kn  4,65

Izravna pošta

(1 euro = 7,53450)
Naziv usluge JMJ Cijena* Cijena EUR
Izravna pošta do 20 g kom 2,41 kn  0,32
Izravna pošta do 100 g kom 2,71 kn 0,36
Izravna pošta do 250 g kom 3,32 kn  0,44
Izravna pošta do 500 g kom 4,22 kn  0,56
Izravna pošta do 1.000 g kom 5,73 kn  0,76
Izravna pošta do 2.000 g kom 8,14 kn  1,08

Adresirane tiskanice

(1 euro = 7,53450)
Naziv usluge JMJ Cijena* Cijena EUR
Adresirana tiskanica do 20 g kom —– kn  ——
Adresirana tiskanica do 100 g kom 2,50 kn  0,33
Adresirana tiskanica do 250 g kom 3,75 kn 0,50
Adresirana tiskanica do 500 g kom 5,00 kn  0,66
Adresirana tiskanica do 1.000 g kom 7,50 kn  1,00
Adresirana tiskanica do 2.000 g kom 10,00 kn 1,33

Paketi

(1 euro = 7,53450)
Naziv usluge JMJ Cijena* Cijena EUR
Paket do 3 kg kom 45,00 kn 5,97
Paket do 5 kg kom 50,00 kn  6,64
Paket od 5 do 10 kg kom 60,00 kn  7,96
Paket od 10 do 15 kg kom 7500 kn  9,95
Paket od 15 do 20 kg kom 85,00 kn 11,28

Prikup pošiljka

(1 euro = 7,53450)
Naziv usluge JMJ Cijena* Cijena EUR
Prikup pošiljaka kom 14,01 kn  1,86
Prikup pošiljaka po pozivu kom 22,00 kn  2,92
* U tablici je navedena cijena usluga dostave na koju se dodaje cijena dodatne usluge (OSOBNA DOSTAVA 1,06 eura/kom) u skladu sa Općim uvjetima davatelja usluge. Sve navedene cijene su bez PDV-a na koje davatelj usluge može odobriti popust. Navedene cijene vrijede od 01.07.2023..(1 euro = 7,53450)

L – Obična dostava

(1 euro = 7,53450)
Naziv usluge JMJ Cijena* Cijena EUR
L – Obična dostava 50g kom 4,37 kn  0,58
L – Obična dostava 100g kom 5,42 kn  0,72
L – Obična dostava 250g kom 7,23 kn  0,96
L – Obična dostava 500g kom 9,95 kn  1,32
L – Obična dostava 500g kom 13,56 kn  1,82
L – Obična dostava 500g kom 19,59kn  2,60

Plus Obična dostava

(1 euro = 7,53450)
Naziv usluge JMJ Cijena* Cijena EUR
Plus Obična dostava 50 g kom 6,50 kn 0,86
Plus Obična dostava do 100 g kom 10,00 kn  1,33
Plus Obična dostava do 250 g kom 12,00 kn  1,59
Plus Obična dostava do 500 g kom 15,00 kn  1,99
Plus Obična dostava do 1.000 g kom 18,50 kn  2,46
Plus Obična dostava do 2.000 g kom 23,50 kn  3,12

Na ruke – (preporuka)

(1 euro = 7,53450)
Naziv usluge JMJ Cijena* Cijena EUR
Na ruke 50 g kom 11,50 kn  1,53
Na ruke 100 g kom 13,00 kn 1,73
Na ruke 250 g kom 15,00 kn  1,99
Na ruke 500 g kom 18,50 kn  2,46
Na ruke 1.000 g kom 22,50 kn  2,99
Na ruke 2.000 g kom 29,00 kn  3,85
Potvrda o dostavi (povratnica) kom 3,10 kn  0,41

Neadresirane tiskanice

(1 euro = 7,53450)
Naziv usluge JMJ Cijena* Cijena EUR
Distribucija reklamnog materijala – neadresirane tiskanice kom 0,25 kn  0,03

Žurna gradska dostava

(1 euro = 7,53450)
Naziv usluge JMJ Cijena* Cijena EUR
Žurna gradska dostava 120 min kom 60,00 kn 7,96
Žurna gradska dostava do 18h – isti dan kom 35,00 kn  4,65

Izravna pošta

(1 euro = 7,53450)
Naziv usluge JMJ Cijena* Cijena EUR
Izravna pošta do 20 g kom 2,41 kn  0,32
Izravna pošta do 100 g kom 2,71 kn 0,36
Izravna pošta do 250 g kom 3,32 kn 0,44
Izravna pošta do 500 g kom 4,22 kn  0,56
Izravna pošta do 1.000 g kom 5,73 kn  0,76
Izravna pošta do 2.000 g kom 8,14 kn 1,08

Adresirane tiskanice

(1 euro = 7,53450)
Naziv usluge JMJ Cijena* Cijena EUR
Adresirana tiskanica do 20 g kom —– kn  ——
Adresirana tiskanica do 100 g kom 2,50 kn 0,33
Adresirana tiskanica do 250 g kom 3,75 kn  0,50
Adresirana tiskanica do 500 g kom 5,00 kn  0,66
Adresirana tiskanica do 1.000 g kom 7,50 kn  1,00
Adresirana tiskanica do 2.000 g kom 10,00 kn  1,33

Paketi

(1 euro = 7,53450)
Naziv usluge JMJ Cijena* Cijena EUR
Paket do 3 kg kom 45,00 kn 5,97
Paket do 5 kg kom 50,00 kn  6,64
Paket od 5 do 10 kg kom 60,00 kn  7,96
Paket od 10 do 15 kg kom 75,00 kn  9,95
Paket od 15 do 20 kg kom 85,00 kn  11,28

Prikup pošiljka

(1 euro = 7,53450)
Naziv usluge JMJ Cijena* Cijena EUR
Prikup pošiljaka kom 14,00 kn  1,86
Prikup pošiljaka po pozivu kom 22,00 kn  2,92
* U tablici je navedena cijena usluga dostave na koju se dodaje cijena dodatne usluge (OSOBNA DOSTAVA 1,06 eura/kom) u skladu sa Općim uvjetima davatelja usluge. Sve navedene cijene su bez PDV-a na koje davatelj usluge može odobriti popust. Navedene cijene vrijede od 01.07.2023.. (1 euro = 7,53450)