Ostale poštanske usluge: Cjenik

L – Obična dostava

(1 euro = 7,53450)
Naziv usluge JMJ Cijena* Cijena EUR
L – Obična dostava 50g kom 3,10 kn  0,41
L – Obična dostava 100g kom 4,50 kn  0,60
L – Obična dostava 250g kom 6,20 kn  0,82
L – Obična dostava 500g kom 8,80 kn  1,17
L – Obična dostava 500g kom 12,20 kn  1,62
L – Obična dostava 500g kom 17,70 kn  2,35

Plus Obična dostava

(1 euro = 7,53450)
Naziv usluge JMJ Cijena* Cijena EUR
Plus Obična dostava 50 g kom 6,50 kn  0,86
Plus Obična dostava do 100 g kom 10,00 kn  1,33
Plus Obična dostava do 250 g kom 12,00 kn  1,59
Plus Obična dostava do 500 g kom 15,00 kn  1,99
Plus Obična dostava do 1.000 g kom 18,50 kn  2,46
Plus Obična dostava do 2.000 g kom 23,50 kn  3,12

Na ruke – (preporuka)

(1 euro = 7,53450)
Naziv usluge JMJ Cijena* Cijena EUR
Na ruke 50 g kom 11,50 kn  1,53
Na ruke 100 g kom 13,00 kn  1,73
Na ruke 250 g kom 15,00 kn  1,99
Na ruke 500 g kom 18,50 kn 2,46
Na ruke 1.000 g kom 22,50 kn  2,99
Na ruke 2.000 g kom 29,00 kn  3,85
Potvrda o dostavi (povratnica) kom 3,10 kn  1,41

Neadresirane tiskanice

(1 euro = 7,53450)
Naziv usluge JMJ Cijena* Cijena EUR
Distribucija reklamnog materijala – neadresirane tiskanice kom 0,25 kn  0,03

Žurna gradska dostava

(1 euro = 7,53450)
Naziv usluge JMJ Cijena* Cijena EUR
Žurna gradska dostava 120 min kom 60,00 kn  7,96
Žurna gradska dostava do 18h – isti dan kom 35,00 kn  4,65

Izravna pošta

(1 euro = 7,53450)
Naziv usluge JMJ Cijena* Cijena EUR
Izravna pošta do 20 g kom 1,20 kn  0,16
Izravna pošta do 100 g kom 1,90 kn  0,25
Izravna pošta do 250 g kom 2,90 kn  0,38
Izravna pošta do 500 g kom 4,10 kn  0,54
Izravna pošta do 1.000 g kom 5,60 kn  0,74
Izravna pošta do 2.000 g kom 8,10 kn  1,08

Adresirane tiskanice

(1 euro = 7,53450)
Naziv usluge JMJ Cijena* Cijena EUR
Adresirana tiskanica do 20 g kom —— kn  ——-
Adresirana tiskanica do 100 g kom 2,50 kn  0,33
Adresirana tiskanica do 250 g kom 3,75 kn  0,50
Adresirana tiskanica do 500 g kom 5,00 kn  0,66
Adresirana tiskanica do 1.000 g kom 7,50 kn  1,00
Adresirana tiskanica do 2.000 g kom 10,00 kn  1,33

Paketi

(1 euro = 7,53450)
Naziv usluge JMJ Cijena* Cijena EUR
Paket do 3 kg kom 45,00 kn  5,97
Paket do 5 kg kom 50,00 kn  6,64
Paket od 5 do 10 kg kom 60,00 kn 7,96
Paket od 10 do 15 kg kom 75,00 kn  9,95
Paket od 15 do 20 kg kom 85,00 kn  11,28

Prikup pošiljka

(1 euro = 7,53450)
Naziv usluge JMJ Cijena* Cijena EUR
Prikup pošiljaka kom 7,00 kn  0,93
Prikup pošiljaka po pozivu kom 16,00 kn  2,12
* U tablici je navedena cijena usluga dostave na koju se dodaje cijena dodatne usluge u skladu sa Općim uvjetima davatelja usluge. Sve navedene cijene su bez PDV-a na koje davatelj usluge može odobriti popust. Navedene cijene vrijede od 01.04.2019..(1 euro = 7,53450)

L – Obična dostava

(1 euro = 7,53450)
Naziv usluge JMJ Cijena* Cijena EUR
L – Obična dostava 50g kom 3,10 kn 0,41
L – Obična dostava 100g kom 4,50 kn 0,60
L – Obična dostava 250g kom 6,20 kn  0,82
L – Obična dostava 500g kom 8,80 kn  1,17
L – Obična dostava 500g kom 12,20 kn  1,62
L – Obična dostava 500g kom 17,70 kn  2,35

Plus Obična dostava

(1 euro = 7,53450)
Naziv usluge JMJ Cijena* Cijena EUR
Plus Obična dostava 50 g kom 6,50 kn  0,86
Plus Obična dostava do 100 g kom 10,00 kn  1,33
Plus Obična dostava do 250 g kom 12,00 kn  1,59
Plus Obična dostava do 500 g kom 15,00 kn  1,99
Plus Obična dostava do 1.000 g kom 18,50 kn  2,46
Plus Obična dostava do 2.000 g kom 23,50 kn  3,12

Na ruke – (preporuka)

(1 euro = 7,53450)
Naziv usluge JMJ Cijena* Cijena EUR
Na ruke 50 g kom 11,50 kn  1,53
Na ruke 100 g kom 13,00 kn  1,73
Na ruke 250 g kom 15,00 kn      1,99
Na ruke 500 g kom 18,50 kn  2,46
Na ruke 1.000 g kom 22,50 kn      2,99
Na ruke 2.000 g kom 29,00 kn  3,85
Potvrda o dostavi (povratnica) kom 3,10 kn  0,41

Neadresirane tiskanice

(1 euro = 7,53450)
Naziv usluge JMJ Cijena* Cijena EUR
Distribucija reklamnog materijala – neadresirane tiskanice kom 0,25 kn  0,03

Žurna gradska dostava

(1 euro = 7,53450)
Naziv usluge JMJ Cijena* Cijena EUR
Žurna gradska dostava 120 min kom 60,00 kn  7,96
Žurna gradska dostava do 18h – isti dan kom 35,00 kn  4,65

Izravna pošta

(1 euro = 7,53450)
Naziv usluge JMJ Cijena* Cijena EUR
Izravna pošta do 20 g kom 1,20 kn  0,16
Izravna pošta do 100 g kom 1,90 kn 0,25
Izravna pošta do 250 g kom 2,90 kn  0,38
Izravna pošta do 500 g kom 4,10 kn  0,54
Izravna pošta do 1.000 g kom 5,60 kn  0,74
Izravna pošta do 2.000 g kom 8,10 kn  1,08

Adresirane tiskanice

(1 euro = 7,53450)
Naziv usluge JMJ Cijena* Cijena EUR
Adresirana tiskanica do 20 g kom —– kn  ——
Adresirana tiskanica do 100 g kom 2,50 kn  0,33
Adresirana tiskanica do 250 g kom 3,75 kn 0,50
Adresirana tiskanica do 500 g kom 5,00 kn  0,66
Adresirana tiskanica do 1.000 g kom 7,50 kn  1,00
Adresirana tiskanica do 2.000 g kom 10,00 kn 1,33

Paketi

(1 euro = 7,53450)
Naziv usluge JMJ Cijena* Cijena EUR
Paket do 3 kg kom 45,00 kn 5,97
Paket do 5 kg kom 50,00 kn  6,64
Paket od 5 do 10 kg kom 60,00 kn  7,96
Paket od 10 do 15 kg kom 7500 kn  9,95
Paket od 15 do 20 kg kom 85,00 kn 11,28

Prikup pošiljka

(1 euro = 7,53450)
Naziv usluge JMJ Cijena* Cijena EUR
Prikup pošiljaka kom 7,00 kn  0,93
Prikup pošiljaka po pozivu kom 16,00 kn  2,12
* U tablici je navedena cijena usluga dostave na koju se dodaje cijena dodatne usluge u skladu sa Općim uvjetima davatelja usluge. Sve navedene cijene su bez PDV-a na koje davatelj usluge može odobriti popust. Navedene cijene vrijede od 01.04.2019..(1 euro = 7,53450)

L – Obična dostava

(1 euro = 7,53450)
Naziv usluge JMJ Cijena* Cijena EUR
L – Obična dostava 50g kom 3,10 kn  0,41
L – Obična dostava 100g kom 4,50 kn  0,60
L – Obična dostava 250g kom 6,20 kn  0,82
L – Obična dostava 500g kom 8,80 kn  1,17
L – Obična dostava 500g kom 12,20 kn  1,62
L – Obična dostava 500g kom 17,70kn  2,35

Plus Obična dostava

(1 euro = 7,53450)
Naziv usluge JMJ Cijena* Cijena EUR
Plus Obična dostava 50 g kom 6,50 kn 0,86
Plus Obična dostava do 100 g kom 10,00 kn  1,33
Plus Obična dostava do 250 g kom 12,00 kn  1,59
Plus Obična dostava do 500 g kom 15,00 kn  1,99
Plus Obična dostava do 1.000 g kom 18,50 kn  2,46
Plus Obična dostava do 2.000 g kom 23,50 kn  3,12

Na ruke – (preporuka)

(1 euro = 7,53450)
Naziv usluge JMJ Cijena* Cijena EUR
Na ruke 50 g kom 11,50 kn  1,53
Na ruke 100 g kom 13,00 kn 1,73
Na ruke 250 g kom 15,00 kn  1,99
Na ruke 500 g kom 18,50 kn  2,46
Na ruke 1.000 g kom 22,50 kn  2,99
Na ruke 2.000 g kom 29,00 kn  3,85
Potvrda o dostavi (povratnica) kom 3,10 kn  0,41

Neadresirane tiskanice

(1 euro = 7,53450)
Naziv usluge JMJ Cijena* Cijena EUR
Distribucija reklamnog materijala – neadresirane tiskanice kom 0,25 kn  0,03

Žurna gradska dostava

(1 euro = 7,53450)
Naziv usluge JMJ Cijena* Cijena EUR
Žurna gradska dostava 120 min kom 60,00 kn 7,96
Žurna gradska dostava do 18h – isti dan kom 35,00 kn  4,65

Izravna pošta

(1 euro = 7,53450)
Naziv usluge JMJ Cijena* Cijena EUR
Izravna pošta do 20 g kom 1,20 kn  0,16
Izravna pošta do 100 g kom 1,90 kn 0,25
Izravna pošta do 250 g kom 2,90 kn 0,38
Izravna pošta do 500 g kom 4,10 kn  0,54
Izravna pošta do 1.000 g kom 5,60 kn  0,74
Izravna pošta do 2.000 g kom 8,10 kn 1,08

Adresirane tiskanice

(1 euro = 7,53450)
Naziv usluge JMJ Cijena* Cijena EUR
Adresirana tiskanica do 20 g kom —– kn  ——
Adresirana tiskanica do 100 g kom 2,50 kn 0,33
Adresirana tiskanica do 250 g kom 3,75 kn  0,50
Adresirana tiskanica do 500 g kom 5,00 kn  0,66
Adresirana tiskanica do 1.000 g kom 7,50 kn  1,00
Adresirana tiskanica do 2.000 g kom 10,00 kn  1,33

Paketi

(1 euro = 7,53450)
Naziv usluge JMJ Cijena* Cijena EUR
Paket do 3 kg kom 45,00 kn 5,97
Paket do 5 kg kom 50,00 kn  6,64
Paket od 5 do 10 kg kom 60,00 kn  7,96
Paket od 10 do 15 kg kom 75,00 kn  9,95
Paket od 15 do 20 kg kom 85,00 kn  11,28

Prikup pošiljka

(1 euro = 7,53450)
Naziv usluge JMJ Cijena* Cijena EUR
Prikup pošiljaka kom 7,00 kn  0,93
Prikup pošiljaka po pozivu kom 16,00 kn  2,12
* U tablici je navedena cijena usluga dostave na koju se dodaje cijena dodatne usluge u skladu sa Općim uvjetima davatelja usluge. Sve navedene cijene su bez PDV-a na koje davatelj usluge može odobriti popust. Navedene cijene vrijede od 01.04.2019.. (1 euro = 7,53450)