Ostale poštanske usluge: Cjenik

L – Obična dostava

Naziv usluge JMJ Cijena*
L – Obična dostava 50g kom 2,30 kn
L – Obična dostava 100g kom 3,74 kn
L – Obična dostava 250g kom 5,15 kn
L – Obična dostava 500g kom 7,32 kn
L – Obična dostava 500g kom 10,14 kn
L – Obična dostava 500g kom 14,71 kn

Plus Obična dostava

Naziv usluge JMJ Cijena*
Plus Obična dostava 50 g kom 3,30 kn
Plus Obična dostava do 100 g kom 3,94 kn
Plus Obična dostava do 250 g kom 5,35 kn
Plus Obična dostava do 500 g kom 7,52 kn
Plus Obična dostava do 1.000 g kom 10,34 kn
Plus Obična dostava do 2.000 g kom 14,91 kn

Na ruke – (preporuka)

Naziv usluge JMJ Cijena*
Na ruke 50 g kom 10,00 kn
Na ruke 100 g kom 11,70 kn
Na ruke 250 g kom 13,50 kn
Na ruke 500 g kom 16,65 kn
Na ruke 1.000 g kom 20,25 kn
Na ruke 2.000 g kom 26,10 kn
Potvrda o dostavi (povratnica) kom 2,60 kn

Neadresirane tiskanice

Naziv usluge JMJ Cijena*
Distribucija reklamnog materijala – neadresirane tiskanice kom 0,16 kn

Žurna gradska dostava

Naziv usluge JMJ Cijena*
Žurna gradska dostava 120 min kom 60,00 kn
Žurna gradska dostava do 18h – isti dan kom 25,00 kn

Izravna pošta

Naziv usluge JMJ Cijena*
Izravna pošta do 20 g kom 0,96 kn
Izravna pošta do 100 g kom 1,50 kn
Izravna pošta do 250 g kom 2,34 kn
Izravna pošta do 500 g kom 3,34 kn
Izravna pošta do 1.000 g kom 4,61 kn
Izravna pošta do 2.000 g kom 6,62 kn

Adresirane tiskanice

Naziv usluge JMJ Cijena*
Adresirana tiskanica do 20 g kom 1,23 kn
Adresirana tiskanica do 100 g kom 2,26 kn
Adresirana tiskanica do 250 g kom 3,36 kn
Adresirana tiskanica do 500 g kom 4,80 kn
Adresirana tiskanica do 1.000 g kom 6,60 kn
Adresirana tiskanica do 2.000 g kom 9,48 kn

Paketi

Naziv usluge JMJ Cijena*
Paket do 3 kg kom 30,00 kn
Paket do 5 kg kom 35,00 kn
Paket od 5 do 10 kg kom 40,00 kn
Paket od 10 do 15 kg kom 45,00 kn
Paket od 15 do 20 kg kom 50,00 kn

Prikup pošiljka

Naziv usluge JMJ Cijena*
Prikup pošiljaka kom 7,00 kn
Prikup pošiljaka po pozivu kom 16,00 kn
* U tablici je navedena cijena usluga dostave na koju se dodaje cijena dodatne usluge u skladu sa Općim uvjetima davatelja usluge. Sve navedene cijene su bez PDV-a na koje davatelj usluge može odobriti popust.

L – Obična dostava

Naziv usluge JMJ Cijena*
L – Obična dostava 50g kom 2,30 kn
L – Obična dostava 100g kom 3,74 kn
L – Obična dostava 250g kom 5,15 kn
L – Obična dostava 500g kom 7,32 kn
L – Obična dostava 500g kom 10,14 kn
L – Obična dostava 500g kom 14,71 kn

Plus Obična dostava

Naziv usluge JMJ Cijena*
Plus Obična dostava 50 g kom 3,30 kn
Plus Obična dostava do 100 g kom 3,94 kn
Plus Obična dostava do 250 g kom 5,35 kn
Plus Obična dostava do 500 g kom 7,52 kn
Plus Obična dostava do 1.000 g kom 10,34 kn
Plus Obična dostava do 2.000 g kom 14,91 kn

Na ruke – (preporuka)

Naziv usluge JMJ Cijena*
Na ruke 50 g kom 10,00 kn
Na ruke 100 g kom 11,70 kn
Na ruke 250 g kom 13,50 kn
Na ruke 500 g kom 16,65 kn
Na ruke 1.000 g kom 20,25 kn
Na ruke 2.000 g kom 26,10 kn
Potvrda o dostavi (povratnica) kom 2,60 kn

Neadresirane tiskanice

Naziv usluge JMJ Cijena*
Distribucija reklamnog materijala – neadresirane tiskanice kom 0,16 kn

Žurna gradska dostava

Naziv usluge JMJ Cijena*
Žurna gradska dostava 120 min kom 60,00 kn
Žurna gradska dostava do 18h – isti dan kom 25,00 kn

Izravna pošta

Naziv usluge JMJ Cijena*
Izravna pošta do 20 g kom 0,93 kn
Izravna pošta do 100 g kom 1,50 kn
Izravna pošta do 250 g kom 2,34 kn
Izravna pošta do 500 g kom 3,34 kn
Izravna pošta do 1.000 g kom 4,61 kn
Izravna pošta do 2.000 g kom 6,62 kn

Adresirane tiskanice

Naziv usluge JMJ Cijena*
Adresirana tiskanica do 20 g kom 1,23 kn
Adresirana tiskanica do 100 g kom 2,26 kn
Adresirana tiskanica do 250 g kom 3,36 kn
Adresirana tiskanica do 500 g kom 4,80 kn
Adresirana tiskanica do 1.000 g kom 6,60 kn
Adresirana tiskanica do 2.000 g kom 9,48 kn

Paketi

Naziv usluge JMJ Cijena*
Paket do 3 kg kom 30,00 kn
Paket do 5 kg kom 35,00 kn
Paket od 5 do 10 kg kom 40,00 kn
Paket od 10 do 15 kg kom 45,00 kn
Paket od 15 do 20 kg kom 50,00 kn

Prikup pošiljka

Naziv usluge JMJ Cijena*
Prikup pošiljaka kom 7,00 kn
Prikup pošiljaka po pozivu kom 16,00 kn
* U tablici je navedena cijena usluga dostave na koju se dodaje cijena dodatne usluge u skladu sa Općim uvjetima davatelja usluge. Sve navedene cijene su bez PDV-a na koje davatelj usluge može odobriti popust.

L – Obična dostava

Naziv usluge JMJ Cijena*
L – Obična dostava 50g kom 2,30 kn
L – Obična dostava 100g kom 3,74 kn
L – Obična dostava 250g kom 5,15 kn
L – Obična dostava 500g kom 7,32 kn
L – Obična dostava 500g kom 10,14 kn
L – Obična dostava 500g kom 14,71 kn

Plus Obična dostava

Naziv usluge JMJ Cijena*
Plus Obična dostava 50 g kom 3,30 kn
Plus Obična dostava do 100 g kom 3,94 kn
Plus Obična dostava do 250 g kom 5,35 kn
Plus Obična dostava do 500 g kom 7,52 kn
Plus Obična dostava do 1.000 g kom 10,34 kn
Plus Obična dostava do 2.000 g kom 14,91 kn

Na ruke – (preporuka)

Naziv usluge JMJ Cijena*
Na ruke 50 g kom 10,00 kn
Na ruke 100 g kom 11,70 kn
Na ruke 250 g kom 13,50 kn
Na ruke 500 g kom 16,65 kn
Na ruke 1.000 g kom 20,25 kn
Na ruke 2.000 g kom 26,10 kn
Potvrda o dostavi (povratnica) kom 2,60 kn

Neadresirane tiskanice

Naziv usluge JMJ Cijena*
Distribucija reklamnog materijala – neadresirane tiskanice kom 0,16 kn

Žurna gradska dostava

Naziv usluge JMJ Cijena*
Žurna gradska dostava 120 min kom 60,00 kn
Žurna gradska dostava do 18h – isti dan kom 25,00 kn

Izravna pošta

Naziv usluge JMJ Cijena*
Izravna pošta do 20 g kom 0,96 kn
Izravna pošta do 100 g kom 1,50 kn
Izravna pošta do 250 g kom 2,34 kn
Izravna pošta do 500 g kom 3,34 kn
Izravna pošta do 1.000 g kom 4,61 kn
Izravna pošta do 2.000 g kom 6,62 kn

Adresirane tiskanice

Naziv usluge JMJ Cijena*
Adresirana tiskanica do 20 g kom 1,23 kn
Adresirana tiskanica do 100 g kom 2,26 kn
Adresirana tiskanica do 250 g kom 3,36 kn
Adresirana tiskanica do 500 g kom 4,80 kn
Adresirana tiskanica do 1.000 g kom 6,60 kn
Adresirana tiskanica do 2.000 g kom 9,48 kn

Paketi

Naziv usluge JMJ Cijena*
Paket do 3 kg kom 30,00 kn
Paket do 5 kg kom 35,00 kn
Paket od 5 do 10 kg kom 40,00 kn
Paket od 10 do 15 kg kom 45,00 kn
Paket od 15 do 20 kg kom 50,00 kn

Prikup pošiljka

Naziv usluge JMJ Cijena*
Prikup pošiljaka kom 7,00 kn
Prikup pošiljaka po pozivu kom 16,00 kn
* U tablici je navedena cijena usluga dostave na koju se dodaje cijena dodatne usluge u skladu sa Općim uvjetima davatelja usluge. Sve navedene cijene su bez PDV-a na koje davatelj usluge može odobriti popust.