Jamstvo kvalitete

  • svakom korisniku se obvezujemo pisanom GARANCIJOM NA KVALITETU USLUGA
  • uvažit čemo svaki prijedlog ili kritiku koja nas čini boljim i kvalitetnijim poduzećem